Elex Onesti Retele Electrice|Posturi de Transformare|Bransamente Electrice|Verificari PRAM| AMC| Instalatii Electrice 

S.C. ELEX S.R.L. Oneşti este o firmă specializată în domeniul instalaţiilor electrice, rețelelor electrice şi posturi de transformare. Firma a fost înfiinţată la data de 01.04.1992, având în componenţă personal calificat şi autorizat, cu experienţă în proiectarea şi executarea lucrărilor în instalaţiile electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune.

Societatea are dotarea tehnică necesară executării lucrărilor pentru îndeplinirea cerinţelor de calitate şi aşteptãrile clienţilor. Având în vedere calitatea lucrărilor executate şi preţurile rezonabile practicate, firma  urmăreşte extinderea pieţei de desfacere a serviciilor sale.

Calitatea lucrărilor executate de S.C. ELEX S.R.L. Onesti  este menţinută prin aplicarea consecventă a cerintelor Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – Sănătate şi Securitate Ocupaţională certificat. Sunt astfel minimizate efectele activităţilor desfăşurate asupra mediului  şi eliminate  riscurile atât a personalului cât şi a altor părţi interesate ce ar putea fi expuse la pericole asociate activităţilor sale.

S.C. ELEX S.R.L. Oneşti doreşte realizarea unei relaţii  de tip câştig-câştig cu clienţii săi.

 

De 20 de ani oferim calitate la un nivel inalt !

All rights reserved© Elex Onesti 1992-2017